Jak funguje intuice

25.05.2021

Intuice je vrozená schopnost vašeho podvědomí, která vás umí varovat či nasměrovat, aniž byste znali detaily nebo logická fakta. 

"Naše životní modrost týkající se jakéhokoli tématu je uložena v části mozku, které se říká bazální ganglie. Ta pozorují v našem životě vše, co děláme, každou situaci a odvozují z toho pravidla pro rozhodování. Jsou tak primitivní, že nemají žádné spojení s tou částí mozkové kůry, jež zodpovídá za schopnost mluvit. Svoje poznatky (že je něco správné a něco špatné) nám proto nedokáží sdělit slovy, ale prostřednictvím pocitů a instinktů. Překvapivě snadno díky ní můžeme nalézt všechny odpovědi, jejichž hledání nám jinak zabere celé měsíce práce." ‐‐ Daniel Goleman

Jinými slovy, intuici prožíváte v těle, ale je velmi složité popsat ji slovy. Intuice není věda. Je to schopnost naslouchat svému podvědomí. Mluví k vám prostřednictvím vhledů, zjevení a nutkání. Může vám pomoci najít odpovědi a informace, které nejsou v mysli žádného jiného člověka. Některé věci, lidé a situace jsou vám sympatické a jiné naopak vzbuzují na první dobrou nedůvěru.

Bez logického odůvodnění vás varuje váš šestý smysl před nebezpečím a bolestí. Nepřikazuje jako intelekt: "Tohle musím zítra udělat, to mám na seznamu, to by bylo dobré mít hotové." Místo toho vám říká: "S tímhle člověkem na tom budu rád dělat. Tady by bylo radost pracovat. Na tohohle bych si měl dát pozor." Prostě takový šestý smysl, nebo vnitřní hlásek, který k vám promlouvá. 

Můžete ho ignorovat, ale nemůžeme popřít, že tam je. 

Intuice je často pociťována jako hravé dítě, které se nás snaží silným vnitřním nutkáním odvést od těžké práce do světa radosti a her.

Intuitivní přístup v praxi

V některých oborech je intuitivní přístup opomíjený nebo zcela zakázaný. V některých profesích se však vyžaduje. Konec konců člověk nemá pouze rozum, ale i cit. A právě v silně racionálním prostředí může intuice přinášet zcela nečekané vhledy a možnosti. Podvědomí díky uloženým zkušenostem a paměti, ke které vědomá mysl nemá přímý spouštěč, dokáže rychle vyhodnotit situace a pomocí intuice nás instinktivně správně nasměrovat.

Všichni máme schopnost používat svou intuici a následovat svá tušení

Už se vám stalo, že zazvonil telefon a vy jste věděli, kdo volá? Nebo, že jste o někom mluvili a on se ozval? I takhle pracuje intuice. Málokdo má však odvahu podle intuice jednat, i když je nejhlubším odrazem naší osobnosti. Kolik z vás slyšelo tiché rady ve své mysli a ignorovali jste je? Kolik z vás například slyšelo vnitřní hlas napovídající, co byste rádi studovali a dělali za práci, ale neustále jste si vytvářeli důvody, proč to nejde?  


Intuice nás směruje do budoucnosti, k věcem, která nás přitahují a rádi je děláme. Budeme-li vnímat svůj vnitřní hlas, budeme mít vždy otevřené dveře, kamkoliv přijdeme. A pokud narazíme na dveře zavřené, je to pro nás poselství, že je nějaká lepší varianta, kudy se vydat.

Chcete-li porozumět celému vesmíru, nepochopíte vůbec nic. Pokud porozumíte sobě, pochopíte celý vesmír. - Buddha


Síla myšlenky

Myšlenkové pochody se dají na mozku měřit jako elektro-impulsy. Myšlenka je tedy prokazatelně měřitelná. Jsou lidé, kteří silou myšlenek umí ohýbat lžičky, jogíni jsou schopni si před zraky kamer uříznout jazyk a zase znovu bez poškození nalepit. Jedinou podmínkou je, že v okolí nesmí být žádný skeptik, jehož nízké vibrace by mistra poškodily. Vy to raději ale nezkoušejte :-).

Člověku údajně projde hlavou 50 000 myšlenek denně

Kolik z nich si uvědomujete? O kolika z nich jste vědomě rozhodovali a kolik z nich se vám automaticky vynořuje a opakuje? Už chápete, jak je důležité si uvědomit tok svých myšlenek? Jak myšlenky utvářejí náš život?

Ještě jeden příklad:

Levou (logickou) polovinou mozku za jednu sekundu můžeme přijmout sedm vjemů (světlo, pachy, zvuky, ad.). Pravou (abstraktní) polovinou až 10 000 podnětů. Většina z nich se ukládá do podvědomí. Což jinými slovy znamená, že poměr mezi tím, co vědomě víme a chápeme a tím, co ví naše podvědomí neboli náš vnitřní hlas, činí   7:10 000.

Věnujte pozornost tomu, na co myslíte

Způsob, jakým přemýšlíme, vede ke způsobu, jakým činíme rozhodnutí a jaký život máme. Jinými slovy vaše myšlenky, slova a city utváří realitu, kterou máte.

Henry Ford řekl: Ať si myslíme, že váš život je dobrý nebo špatný, pokaždé máte pravdu.

Máte možnost tento vědomý přístup ke svému životu zamítnout. Nikola Tesla prý také na sklonku života nesouhlasil s Albertem Einsteinem v oblasti teorie relativity. Jak lze ale poměřovat dva geniální vědce a dva různé přístupy k praktickému životu? Je toho tolik neprobádaného... Víte, jak funguje kvantová fyzika v praxi? Možná ne, ale jistě rozumíte síle přání, síle vůle. Proto si každý den vybírejte svoje myšlenky, stejně jako volíte svoje oblečení. Možná sami sobě neporozumíte hned, ale postupně určitě. A pak možná porozumíte také lidem okolo.